Stichting

Stichting Landgoed “De Gortmeule”

In 2015 vroegen wij ons als gezin af, hoe nu verder met de boerderij en de camping en alle andere activiteiten.
Deze bijzondere plaats verdient het om behouden te blijven en vooral op de manier zoals Ton en Fien dat de afgelopen 40 jaren hebben gedaan, namelijk met Hart en Ziel en met de liefde voor de Natuur en de Cultuur-Historische normen en waarden.

Dit resulteerde in 2017 tot de oprichting van een Stichting.

Zij heeft als belangrijkste doelen:

  • het behoud, onderhoud en ontwikkeling van het landgoed gebaseerd op natuurlijke uitgangspunten
  • het behoud, herstel en ontwikkeling van cultuurhistorische- en natuurwaarden van de omgeving van het landgoed
  • het ontwikkelen en uitdragen van het natuurlijke gedachtegoed en uitvoering daaraan te geven in de meest brede zin van het woord, zoals educatie,
  • toeristische en recreatieve activiteiten, productie en verkoop van groenten, fruit en andere agrarische producten alsmede ontwikkelingen en behoud van ambachtelijke werkvormen (zoals inmaken van groentes, bakken in het bakhuuske, etc.)
  • de Stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
×